Hudong Shipbuilding Group, Shanghai, China
Yard-Number Building Year Christening Name IMO-Number
1253 1999 SAXONIA 9182631
1254 1999 SCOTIA 9208356
1255 2000 SCANDIA 9208368
1256 2000 SAMARIA 9182643
1263 2002 XIN PU DONG 9270440
1264 2003 XIN QUIN DAO 9270452
1265 2003 XIN NINGBO 9270464
1266 2004 XIN XIA MEN 9270476
1293 2003 XIN CHONG QING 9262118
1294 2004 XIN YANG ZHOU 9262120
1295 2004 XIN NAN TONG 9262132
1296 2004 XIN SU ZHOU 9262144
1297 2004 Not Defined 9313034
1351 2004 XIN CHI WAN 9304772
1352 2004 XIN QIN HUANG DAO 9304784
1353 2004 XIN FU ZHOU 9304796
1354 2005 XIN YAN TAI 9304801
1355 2005 Not Defined 9304813
1356 2005 XIN YANG SHAN 9310020
1357 2005 Not Defined 9310032
1358 2005 Not Defined 9310044
1359 2006 Not Defined 9310056
1360 2006 Not Defined 9310068
1381 2007 Not Defined 9337913
1382 2007 Not Defined 9337925
1383 2007 Not Defined 9334935
1384 2007 Not Defined 9337937
Not defined 2006 Not Defined 9320659
Not defined 2006 Not Defined 9320661
Not defined 2007 Not Defined 9332195
Not defined 2007 Not Defined 9332200
Not defined 2007 Not Defined 9337949
Statistic
Containerships produced until today Containerships on order Containerships Teu produced until today Containerships Teu on order
15 10 22592 183872