Dalian New Shipbuilding & Heavy Industry Co. Ltd. Dalian, China
Yard-Number Building Year Christening Name IMO-Number
4250-01 2006 Not Defined 9309930
4250-02 2006 Not Defined 9309942
4250-03 2006 Not Defined 9309954
4250-04 2006 Not Defined 9309966
4250-05 2006 Not Defined 9312559
4250-06 2006 Not Defined 9312561
4250-07 2006 Not Defined 9312573
4250-08 2006 Not Defined 9318151
4250-09 2006 Not Defined 9318163
4250-10 2006 Not Defined 9318175
4250-11 2007 Not Defined 9318187
4250-12 2006 Not Defined 9322310
4250-13 2006 Not Defined 9322308
4250-14 2007 Not Defined 9322322
4250-15 2007 Not Defined 9322334
4250-16 2007 Not Defined 9322346
4250-17 2008 Not Defined 9322358
4250-18 2006 Not Defined 9312585
4250-19 2006 Not Defined 9312597
4250-20 2007 Not Defined 9340752
4250-21 2007 Not Defined 9340764
4250-22 2008 Not Defined 9351024
4250-23 2008 Not Defined 9351036
4250-24 2008 Not Defined 9351048
4250-25 2008 Not Defined 9351050
4250-26 2008 Not Defined 9328596
4250-27 2008 Not Defined 9328601
4250-28 2007 Not Defined 9352511
4250-29 2007 Not Defined 9352523
4250-30 2007 Not Defined 9352535
4250-31 2007 Not Defined 9352547
5600-1 2002 XIN DA LIAN 9234331
5600-2 2003 XIN TIAN JIN 9234343
5600-3 2003 XIN LIAN YUN GANG 9234355
5600-4 2004 XIN YAN TIAN 9234367
Statistic
Containerships produced until today Containerships on order Containerships Teu produced until today Containerships Teu on order
4 23 22752 97750